กำหนดลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2/2564

นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน ตามความสนใจได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ...

กำหนการลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2563

นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน ตามความสนใจได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563